Hướng dẫn cài đặt thêm addon SCTV xem truyền hình full kênh

07/11 2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Hướng dẫn cài đặt thêm addon SCTV xem truyền hình full kênh SCTV Online là ứng...

Cập nhật Kodi tháng 10 với hàng loạt cải tiến xem tốt bóng đá

25/09 2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Cập nhật Kodi tháng 10 với hàng loat cải tiến xem tốt bóng đá Kodi trong thời gian...

Giải quyết tình trạng dùng Kodi bị chậm đầy bộ nhớ load chậm

05/08 2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Giải quyết tình trạng dùng Kodi bị chậm đầy bộ nhớ load chậm,... Kodi là kho ứng dụng...

Thêm chức năng truyền hình trực tiếp cho Kodi xem bóng đá

17/06 2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Thêm chức năng truyền hình trực tiếp cho Kodi xem bóng đá cực đã Đây là chức năng...

Hướng dẫn cài addons LiveStreamsPro xem truyền hình xem phim trên Kodi

27/05 2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Hướng dẫn cài addons LiveStreamsPro xem truyền hình xem phim trên Kodi Addon này với nguồn phim cùng...