Dùng Android TV Box có ảnh hưởng đường truyền internet khi xem phim HD

12/12 2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Dùng Android TV Box có ảnh hưởng đường truyền internet khi xem phim HD Nhiều người dùng hay...

Để tắt tự động cập nhật ứng dụng trên Google Play hãy đọc ngay bài này

11/12 2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Để tắt tự động cập nhật ứng dụng trên Google Play hãy đọc ngay bài này Thông thường...

Cách dùng điện thoại làm remote điều khiển vinabox x9 dùng rockchip

09/12 2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Cách dùng điện thoại làm remote điều khiển vinabox x9 dùng rockchip (*) Các bác dùng Vinabox...

Cách khắc phục sửa lỗi CH Play android 6.0 ko tương thích gỡ cập nhật

08/12 2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Cách khắc phục sửa lỗi CH Play android 6.0 ko tương thích gỡ cập nhật Phiên bản...

Cách trình chiếu ko dây screen mirroring từ Xiaomi lên Android TV Box

06/12 2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Cách trình chiếu ko dây screen mirroring từ Xiaomi lên Android TV Box Bạn muốn ...