Cách cài đặt cấu hình cho Router Wifi TP-Link TL-WR740N, TL-WR940N, TL-WR841ND

  02/12/2015

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Hôm nay VNTVBOX xin thực hiện bài hướng dẫn cách cài đặt cấu hình cho Router Wifi TPLINK các loại  TL-WR740N, TL-WR940N, TL-WR841ND.

Cách cài đặt cấu hình cho Router Wifi TP-Link TL-WR740N, TL-WR940N, TL-WR841ND

Các bước thực hiện:

Bước 1:

Cách cài đặt cấu hình cho Router Wifi TP-Link TL-WR740N, TL-WR940N, TL-WR841ND

 • Lấy dây cáp kết nối từ cổng LAN của Modem đến cổng WAN của Router TL-WR740N, và kết nối từ cổng LAN của TL-WR740N đến máy tính của bạn bằng một sợi dây cáp khác.

Bước 2:

 • Mở trình duyệt web và gõ địa chỉ IP này vào 192.168.1.1 or 192.168.0.1 or tplinklogin.net và nhấn Enter.  

Cách cài đặt cấu hình cho Router Wifi TP-Link TL-WR740N, TL-WR940N, TL-WR841ND

Nếu bạn không thể nhớ được địa chỉ truy cập, tên đăng nhập và mật mã mà bạn đã đổi, xin vui lòng nhấn và giữ nút Reset nằm ở mặt sau của TL-WR740N trong vòng 10s, đến khi tất cả các đèn của Router đều sáng để đưa tất cả các giá trị của Router về giá trị mặc định.

Xin lưu ý: Tất cả các cài đặt của bạn sẽ bị mất sau khi bạn reset lại Router, nên xin vui lòng lưu ý kỹ trước khi thực hiện thao tác này.

Bước 3:

Xin vui lòng kiểm tra, nếu máy tính của bạn có thể truy cập Internet:

 • Cắm dây cáp trực tiếp vào Modem, dạng kết nối mà bạn sẽ chọn cho TL-WR740N sẽ là Dynamic IP.
 • Nếu bạn dùng TL-WR740N để truy cập kết nối PPPoE, xin vui chọn dạng kết nối là PPPoE.

Bước 4:

a. Nhấn vào mục Quíck Setup nằm phía bên tay trái để bắt đầu cài đặt.

 

Cách cài đặt cấu hình cho Router Wifi TP-Link TL-WR740N, TL-WR940N, TL-WR841ND

 • Click Next để sang trang tiếp theo.

b. Click Auto-Detect để Router tự động phát hiện dạng kết nối cho bạn.

 

Cách cài đặt cấu hình cho Router Wifi TP-Link TL-WR740N, TL-WR940N, TL-WR841ND

 • Click Next

c. Nếu bạn chọn dạng kết nối là PPPoE xin vui lòng điền tên đăng nhập và mật mã được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn vào mục tương ứng và chọn Next.

 

Cách cài đặt cấu hình cho Router Wifi TP-Link TL-WR740N, TL-WR940N, TL-WR841ND

 • Nếu bạn chọn dạng kết nối là Dynamic IP, xin vui lòng bỏ qua bước này.

d. Tại trang này, xin vui lòng nhập một số thông tin sau:

 

Cách cài đặt cấu hình cho Router Wifi TP-Link TL-WR740N, TL-WR940N, TL-WR841ND

 • Tại mục SSID: nhập tên cho mạng WiFi cho nhà bạn.
 • Tại mục Region: chọn Viet Nam
 • Tại mục Wireless Security: chọn dạng bảo mật là WPA-PSK/WPA2-PSK và nhập mật mã vào mục PSK Password
 • Click Next để tiếp tục.

e. Click Finish để hoàn tất cài đặt.

 

Cách cài đặt cấu hình cho Router Wifi TP-Link TL-WR740N, TL-WR940N, TL-WR841ND

 • Router có thể sẽ yêu cầu được khởi động lại.
 • Xin vui lòng chọn Reboot để khởi động lại Router nếu được yêu cầu.

Bước 5Để chắn chắn, xin vui lòng đổi địa chỉ IP LAN của Router TL-WR740N sang 192.168.2.1 để đảm bảo Router TL-740N không trùng địa chỉ với Modem của bạn.

 • Bạn có thể thay đổi địa chỉ IP LAN tại mục Network →LAN

Cách cài đặt cấu hình cho Router Wifi TP-Link TL-WR740N, TL-WR940N, TL-WR841ND

 • Bấm save để lưu cài đặt, Router sẽ yêu cầu được khởi động lại, xin vui lòng khởi động lại Router trước khi sử dụng.

Chúc các bạn thành công !!!