091 44 71 444 - 0969 48 38 48
( Làm việc 24/7 Skype và Yahoo: VNTVBOX - Gọi điện để có giá tốt hơn )

HAME

Hame A19

1.500.000

1.390.000

- 7%

Hame A16s-21Mbps

1.200.000

900.000

- 25%

Hame A1

500.000

399.000

- 20%

Hame R1

500.000

480.000

- 4%

Hame A11W

950.000

780.000

- 17%