Hướng dẫn bật kích hoạt loa ngoài amply cho Android Tv Box sử dụng chip Amlogic

  31/01/2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Hướng dẫn bật kích hoạt loa ngoài amply cho Android Tv Box sử dụng chip Amlogic như các loại box: M8S, MXQ, MINIX NEO X8-H Plus, Mygica atv1800e plus...

Các bạn làm theo các bước sau:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

Đóng góp ý kiến