Hướng dẫn bật kích hoạt loa ngoài amply cho Android Tv Box sử dụng chip Amlogic

  31/01/2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Hướng dẫn bật kích hoạt loa ngoài amply cho Android Tv Box sử dụng chip Amlogic như các loại box: M8S, MXQ, MINIX NEO X8-H Plus, Mygica atv1800e plus...

Các bạn làm theo các bước sau:

1.

Hướng dẫn bật kích hoạt loa ngoài amply cho Android Tv Box sử dụng chip Amlogic

2.

Hướng dẫn bật kích hoạt loa ngoài amply cho Android Tv Box sử dụng chip Amlogic

3.

Hướng dẫn bật kích hoạt loa ngoài amply cho Android Tv Box sử dụng chip Amlogic

4.

Hướng dẫn bật kích hoạt loa ngoài amply cho Android Tv Box sử dụng chip Amlogic

Đóng góp ý kiến