Hướng dẫn khắc phục lỗi sai thời gian khi sử dụng Android TV BOX

  03/09/2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Trong quá trình sử dụng Android TV BOX có rất nhiều bạn hỏi mình sau mình đã kết nối wifi và máy đã có mạng bình thường nhưng lúc mình vào youtube và chrom thì nó lại ghi không có mạng. Lý do đơn giản là máy của các bạn chưa cập nhật đúng ngày và giờ.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật ngày giờ băng ứng dụng NTPSync

Bước đầu tiên bạn kiểm tra máy mình đã chỉnh đúng múi giờ hay chưa? đã tự động cập nhật ngày giờ hay chưa

>>>Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên android tv box

anh 1anh 2

Nếu cách bạn đã chỉnh đúng múi giờ và cho cập nhật ngày giờ tự động mà ngày giờ vẫn còn sai thì các bạn cài ứng dụng NTPSync tại đây

Untitled-1anh 3

Các bạn mở ứng dụng lên nhấn vào dòng Query and set time là thời gian của máy sẽ được cập nhật đúng nhé! Chúc các bạn thành công.

Đóng góp ý kiến