\

Hướng dẫn khắc phục lỗi xoay ngang màn hình với các Android Tv Box sử dụng chip Amlogic

VNTVBOX hướng dẫn khắc phục lỗi xoay ngang màn hình với các Android Tv Box sử dụng chip Amlogic như các loại box: M8SMXQMINIX NEO X8-H Plus, MECOOL BB2, Mini M8S PRO....

1. Đối với các dòng máy chạy Android 4.4

Đối với Android Tv Box dòng chip Amlogic có chức năng cho phép xoay màn hình theo yêu cầu của ứng dụng, bạn có thể bỏ chức năng này đi bằng cách vào Setting Mbox như hình dưới:

Hướng dẫn khắc phục lỗi xoay ngang màn hình với các Android Tv Box sử dụng chip AmlogicHướng dẫn khắc phục lỗi xoay ngang màn hình với các Android Tv Box sử dụng chip Amlogic

- Tiếp theo nhấp vào Advanced bỏ chọn dòng Application request to change orientation là xong.

Hướng dẫn khắc phục lỗi xoay ngang màn hình với các Android Tv Box sử dụng chip Amlogic

2. Đối với các dòng máy chạy Android trên 5.1 Như MECOOL BB2, Mini M8S PRO

Hướng dẫn khắc phục lỗi xoay ngang màn hình với các Android Tv Box sử dụng chip AmlogicHướng dẫn khắc phục lỗi xoay ngang màn hình với các Android Tv Box sử dụng chip AmlogicHướng dẫn khắc phục lỗi xoay ngang màn hình với các Android Tv Box sử dụng chip AmlogicHướng dẫn khắc phục lỗi xoay ngang màn hình với các Android Tv Box sử dụng chip Amlogic

Tới bước này bạn lấy remote để chính nhé (vì chuột không dây vô dụng ở bước này :D)


© 2018 vntvbox.com. All rights reserved

0935.030305