Kodi 18 Leia hơn cả 1 trình chơi multimedia đa phương tiện

11/01 2017

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Kodi 18 Leia hơn cả 1 trình chơi multimedia đa phương tiện Kodi 18 ...

SPMC là gì? Phiên bản nào tối ưu cho máy cấu hình thấp mượt mà đầy đủ?

31/12 2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

SPMC là gì? Phiên bản nào tối ưu cho máy cấu hình thấp mượt mà đầy đủ? Khi...

Hướng dẫn tắt tự động chạy addon tăng tốc khởi động Kodi lên nhiều lần

15/12 2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Hướng dẫn tắt tự động chạy addon tăng tốc khởi động Kodi lên nhiều lần Hiện nay các...

Kodi 2017 mới nhất với những addons số 1 để TV Film Bóng Đá Giải Trí

15/12 2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Kodi 2017 mới nhất với những addons số 1 để TV Film Bóng Đá Giải Trí ...

Hướng dẫn cài đặt thêm addon SCTV xem truyền hình full kênh

07/11 2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Hướng dẫn cài đặt thêm addon SCTV xem truyền hình full kênh SCTV Online là ứng...