Hướng dẫn thanh toán

14/12 2015

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Hiện tại Quý khách có 3 hình thức thanh toán tại VNTVBOX: ...

Tiêu chí bán hàng

14/12 2015

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Tiêu chí bán...

Cam kết mua hàng online đảm bảo

14/12 2015

  Nguyễn Vĩnh Hảo

I/ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC THANH TOÁN: - Thanh...

Chính sách vận chuyển

14/12 2015

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Chính sách vận chuyển của VNTVBOX: ...

Chính sách đổi trả hàng

14/12 2015

  Nguyễn Vĩnh Hảo

+ Đối với Android Tv Box (Android Tv...