Hướng dẫn phóng to thu nhỏ màn hình Android Tv Box hãng HIMEDIA Q1 Q3 Q5 Q8 Q10

  05/02/2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

VNTVBOX hướng dẫn phóng to thu nhỏ màn hình Android Tv Box hãng HIMEDIA Q1, HIMEDIA Q3, HIMEDIA Q5, HIMEDIA Q8, HIMEDIA Q10.

Các bạn làm theo các bước sau:

1. 

Hướng dẫn phóng to thu nhỏ màn hình Android Tv Box hãng HIMEDIA Q1 Q3 Q5 Q8 Q10

2.

Hướng dẫn phóng to thu nhỏ màn hình Android Tv Box hãng HIMEDIA Q1 Q3 Q5 Q8 Q10

3.

Hướng dẫn phóng to thu nhỏ màn hình Android Tv Box hãng HIMEDIA Q1 Q3 Q5 Q8 Q10

4.

Hướng dẫn phóng to thu nhỏ màn hình Android Tv Box hãng HIMEDIA Q1 Q3 Q5 Q8 Q10

5. Sau đó các bạn dùng REMOTE để điều chỉnh qua lại lên xún để phóng to thu nhỏ màn hình.

Hướng dẫn phóng to thu nhỏ màn hình Android Tv Box hãng HIMEDIA Q1 Q3 Q5 Q8 Q10

Đóng góp ý kiến