Hướng dẫn phóng to thủ nhỏ màn hình Android Tv Box sử dụng chip Amlogic

  03/02/2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

VNTVBOX Hướng dẫn phóng to thủ nhỏ màn hình Android Tv Box sử dụng chip Amlogic như các loại box: M8SMXQMINIX NEO X8-H Plus, Mygica atv1800e plus...

Các bạn cần làm theo các bước sau:

1.

Hướng dẫn phóng to thủ nhỏ màn hình Android Tv Box sử dụng chip Amlogic

2.

Hướng dẫn phóng to thủ nhỏ màn hình Android Tv Box sử dụng chip Amlogic

3.

Hướng dẫn phóng to thủ nhỏ màn hình Android Tv Box sử dụng chip Amlogic

4.

Hướng dẫn phóng to thủ nhỏ màn hình Android Tv Box sử dụng chip Amlogic

5. Bấm dấu + hoặc - để tùy chỉnh to nhỏ màn hình.

Hướng dẫn phóng to thủ nhỏ màn hình Android Tv Box sử dụng chip Amlogic

Đóng góp ý kiến