Hướng dẫn phóng to thủ nhỏ màn hình Android Tv Box sử dụng chip Amlogic

  03/02/2016

  Nguyễn Vĩnh Hảo

VNTVBOX Hướng dẫn phóng to thủ nhỏ màn hình Android Tv Box sử dụng chip Amlogic như các loại box: M8SMXQMINIX NEO X8-H Plus, Mygica atv1800e plus...

 

Các bạn cần làm theo các bước sau:

1.

2.

3.

4.

5. Bấm dấu + hoặc - để tùy chỉnh to nhỏ màn hình.

Đóng góp ý kiến