\

Hướng dẫn sử dụng MIRACAST trình chiếu không dây cho Android Tv Box dùng chip Amlogic

VNTVBOX hướng dẫn sử dụng MIRACAST trình chiếu không dây cho Android Tv Box dùng chip Amlogic như các loại box: M8SMXQMINIX NEO X8-H Plus, Mygica atv1800e plus...

Đầu tiên các bạn phải kiểm tra xem Android Tv Box của mình đã có MIRACAST hay chưa. Nếu chưa có các bạn có thể tải MIRACAST ở link dưới:

Sau khi đã cài đặt xong MIRACAST các bạn thực hiện theo các bước sau:

1. 

Hướng dẫn sử dụng MIRACAST trình chiếu không dây cho Android Tv Box dùng chip Amlogic

2.

Hướng dẫn sử dụng MIRACAST trình chiếu không dây cho Android Tv Box dùng chip Amlogic

3.

Hướng dẫn sử dụng MIRACAST trình chiếu không dây cho Android Tv Box dùng chip Amlogic

4. Trên thiết bị Android cần truyền tải hình ảnh không dây,vào mục Cài đặt->Hiển thị->Màn hình truyền->bật Hiển thị không dây.

Hướng dẫn sử dụng MIRACAST trình chiếu không dây cho Android Tv Box dùng chip Amlogic


© 2018 vntvbox.com. All rights reserved

0935.030305