List TV dùng cho IPTV cập nhật liên tục

  02/07/2015

  Nguyễn Vĩnh Hảo

Để sử dụng IPTV, các bạn cần xem qua những yếu tố sau, xem qua là hiểu ngay:

IPTV Là Gì?

Vậy làm thế nào để xem được IPTV?

Chỉ với một thiết bị biến TV thường thành TV thông minh (ví dụ như GR Box, sản phẩm ổn định mà giá tốt nhất hiện nay), là bạn đã có thể xem được hàng trăm kênh truyền hình, xem phim thỏa thích.

Đầu tiên, các bạn vào kho ứng dụng của Google Play Store để tìm và tải về ứng dụng IPTV, các bạn có thể tìm kiếm với từ khóa "iptv"

Đường dẫn IPTV luôn được cập nhât:

bit.ly/xemtvnhanh 

Mời bạn tham khảo thêm:

List tạm:

#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab",[COLOR yellow][B]Lịch Trực tiếp Bóng Đá Vòng Chung Kết Euro 2016[/B][/COLOR]
plugin://plugin.video.youtube/?action=play_video&,amp;videoid=yNvbvhHTiX4

#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab",VTV1 HD (LOW)
http://xmiolive.e14538a7.viettel-cdn.vn/vtv1.smil/chunklist_b1500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab", VTV1 S1
http://123.30.185.126/hls/vtv1.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab", VTV1 S2
http://11e6.vp9.tv/chn/vtv1/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab", VTV2 s1
http://xmiolive.e14538a7.viettel-cdn.vn/vtv2.smil/chunklist_b1500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab", VTV2 s2
http://123.30.185.126/hls/vtv2.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab", VTV2 S3
http://11e6.vp9.tv/chn/vtv2/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab",VTV3 HD
http://11e6.vp9.tv/chn/vtv3/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab",VTV3 HD (med)
http://27.67.50.68:18080/155_3.m3u8?AdaptiveType=HLS
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab",VTV3
http://123.30.185.126/hls/vtv3.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab",VTV4 S1
http://xmiolive.e14538a7.viettel-cdn.vn/vtv4.smil/chunklist_b1500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab", VTV4 S2
http://11e6.vp9.tv/chn/vtv4/v.m3u8
#EXTINF:-1, VTV6 HD
http://11e6.vp9.tv/chn/vtv6/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab",VTV6 HD (med)
http://27.67.50.74:18080/156_3.m3u8?AdaptiveType=HLS
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab", VTV8
http://11e6.vp9.tv/chn/vtv8/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab", VTV9
http://11e6.vp9.tv/chn/vtv9/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab",TH QUOC HOI HD
rtmp://vov.radiovietnam.vn:1935/live/thqh
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab", VOV S1
rtmp://210.245.60.242:1935/vovtv/vovtv
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab", VOV S2
http://11e6.vp9.tv/chn/vovtv/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab",ANTV s1
http://xmiolive.e14538a7.viettel-cdn.vn/antv.smil/chunklist_b1500000/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab", ANTV s2
http://123.30.185.126/hls/antv.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab", ANTV S3
http://11e6.vp9.tv/chn/antv/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab", VTVCAB2
http://11e6.vp9.tv/chn/phimv/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab", THETHAOTV HD
http://11e6.vp9.tv/chn/tttv/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV-VTVcab", BONGDATV HD
http://11e6.vp9.tv/chn/bdtv/v.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="HTV-HTVC",HTV1
http://xmiolive.e14538a7.viettel-cdn.vn/htv1.smil/chunklist_b1500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV-HTVC",HTV3
http://xmiolive.e14538a7.viettel-cdn.vn/htv3.smil/chunklist_b1500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV-HTVC",HTV7 S1
http://xmiolive.e14538a7.viettel-cdn.vn/htv7.smil/chunklist_b1500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV-HTVC", HTV7 S2
http://11e6.vp9.tv/chn/htv7/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV-HTVC",HTV9
http://xmiolive.e14538a7.viettel-cdn.vn/htv9.smil/chunklist_b1500000.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="VTC",VTC1 S1
http://123.30.185.126/hls/vtc1.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC", VTC1 S2
http://11e6.vp9.tv/chn/vtc1/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC",VTC2
http://11e6.vp9.tv/chn/vtc2/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC",VTC3
http://123.30.185.126/hls/vtc3.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC", VTC6
http://11e6.vp9.tv/chn/sgc6/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC",VTC7
http://11e6.vp9.tv/chn/tdayt/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC",VTC8
http://118.69.184.194/tv1/vtc8/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC",VTC9 s1
http://118.69.184.194/tv1/vtc9/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC",VTC9 s2
http://14.161.5.88:1935/live/myStream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC", VTC9 S3
http://11e6.vp9.tv/chn/letsv/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC",VTC11 S1
rtmp://118.107.84.3/live//vtc11_public
#EXTINF:-1 group-title="VTC", VTC11 S2
http://11e6.vp9.tv/chn/kids/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC",ITV HD (LOW)
http://xmiolive.e14538a7.viettel-cdn.vn/itvhd.smil/chunklist_b1500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC",VTC13 s1
http://censoft.mobi:1935/tvviet/vtc12.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC",VTC13 s2
http://live.kenhitv.vn:1935/liveweb/itv_web_500k.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC",VTC14
http://censoft.mobi:1935/tvviet/vtc14.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="DIA PHUONG", HN1
http://11e6.vp9.tv/chn/hn1/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="DIA PHUONG", HN2
http://11e6.vp9.tv/chn/hn2/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="DIA PHUONG", DRT1
http://11e6.vp9.tv/chn/drt1/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="DIA PHUONG", BTV1
http://11e6.vp9.tv/chn/btv1/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="DIA PHUONG", THVL1
http://11e6.vp9.tv/chn/vl1/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="DIA PHUONG", THVL2
http://11e6.vp9.tv/chn/vl2/v.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="Sports",VP9: ESPN HD
http://11e6.vp9.tv/chn/espn1/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Sports",VP9: BEIN 7 HD
http://11e6.vp9.tv/chn/bein7/v.m3u8
#EXTINF:-1group-title="Sports",VP9: ARENA
http://11e6.vp9.tv/chn/arena/v.m3u8
#EXTINF:-1group-title="Sports",VP9: SETANTA SPORT
http://11e6.vp9.tv/chn/setanta/v.m3u8
#EXTINF:-1group-title="Sports",VP9: BT SPORT 1
http://11e6.vp9.tv/chn/btsu1/v.m3u8
#EXTINF:-1group-title="Sports",VP9: BT SPORT 2
http://11e6.vp9.tv/chn/btsu2/v.m3u8
#EXTINF:-1group-title="Sports",VP9: SKY SPORT 1 HD
http://11e6.vp9.tv/chn/sks1/v.m3u8
#EXTINF:-1group-title="Sports",VP9: SKY SPORT 3
http://11e6.vp9.tv/chn/sks3/v.m3u8
#EXTINF:-1group-title="Sports",VP9: SKY SPORT 4
http://11e6.vp9.tv/chn/sks4/v.m3u8
#EXTINF:-1group-title="Sports",VP9: SKY 1 HD
http://11e6.vp9.tv/chn/sklub1/v.m3u8
#EXTINF:-1group-title="Sports",VP9: SKY 2 HD
http://11e6.vp9.tv/chn/sklub2/v.m3u8
#EXTINF:-1group-title="Sports",VP9: FOX SPORT 1 HD
http://11e6.vp9.tv/chn/fox1/v.m3u8
#EXTINF:-1group-title="Sports",VP9: FOX SPORT 2 HD
http://11e6.vp9.tv/chn/fox2/v.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Sports",TyC Sport
http://kalseglive-a.akamaihd.net/dc-1/m/ny-live-publish4/kLive/smil:1_3j5azqiu_all.smil/35/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Sports",SUPER SPORTS
http://92.222.205.40:8085/lighd
#EXTINF:-1 group-title="Sports", SPORTS
http://md-store4.tulix.tv/1sttv/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Sports",MS
http://203.162.235.30/hls/MS/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Sports",Sport 24
http://203.162.235.30/hls/SP24/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Sports",ESPN
http://203.162.235.30/hls/SN_ESPN/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Sports",BEIN1 PORT
http://203.162.235.30/hls/BEIN1PORT/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Sports",EDGE
http://203.162.235.30/hls/EDGE/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Sports",SKY SPORT
http://203.162.235.30/hls/SKY_SPORT_N/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Sports",TRUE4U s1
http://203.162.235.30/hls/TRUE4U/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Sports",True 4U s2
http://a1.adintrend.com:443/live/ch23/i/ch23i.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Sports",Japan:SPORT 1
http://203.162.235.45:17930
#EXTINF:-1 group-title="Sports",Japan:SPORT 2
http://203.162.235.45:17931
#EXTINF:-1 group-title="Sports",Japan:SPORT 3
http://203.162.235.45:17932
#EXTINF:-1 group-title="Sports",Japan:SPORT 4
http://203.162.235.45:17933
#EXTINF:-1 group-title="Sports",TRUE SPORT HD2
rtmp://216.185.103.158/live2/chthaipremier11
#EXTINF:-1 group-title="Sports",TRUE SPORT 2
rtmp://216.185.103.158/live2/chthaipremier31
#EXTINF:-1 group-title="Sports",SUPER TENITS
http://94.100.31.242:8183/hls/xz3125/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE", RT DOC HD
http://rt-lh.akamaihd.net/i/ch_05@325609/index_720p_av-p.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",TRT BELGESEL HD
http://trtcanlitv-lh.akamaihd.net/i/TRTBELGESEL_1@182145/index_1500_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on&hdntl=
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Aljazeera Doc
http://aljazeera-doc-apple-live.adaptive.level3.net/apple/aljazeera/hq-doc/800kStream.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Arte
http://frlive.artestras.cshls.lldns.net/artestras/contrib/frlive/frlive_925.m3u8
#EXTINF:-1  group-title="QUOC TE",CN:Lotus TV
http://ktv039.cdnak.ds.kylintv.net/nlds/kylin/lotustv/as/live/lotustv_4.m3u8
#EXTINF:-1  group-title="QUOC TE",CN:Phoenix Chinese
http://ktv028.cdnak.ds.kylintv.net/nlds/kylin/pxasia/as/live/pxasia_4.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",WOWOW
http://203.162.235.45:17934
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Aljazeera
http://aljazeera-eng-apple-live.adaptive.level3.net/apple/aljazeera/english/800.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Arirang
http://worldlive-ios.arirang.co.kr/cdnlive-hls/arirangwlive/_definst_/liveevent/tvworld3.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Tom & Jerry
rtmp://208.53.180.242/ctv/tom swfUrl=http://www.canaistv.net/player.swf pageUrl=http://www.canaistv.net/tvamigos/two.html live=1
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai: CH2
http://iliketot.dyndns.tv/tot/web/4e38ed2fa4dd43999828eab81196deff.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai: CH3 
http://a1.adintrend.com:443/live/ch3/i/ch3i.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai: CH5
http://iliketot.dyndns.tv/tot/web/1d92193b11fe490b8c67d0a88bee3fd6.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai: CH7
http://iliketot.dyndns.tv/tot/web/ddfa47e726444446864b14e0e819fdde.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai: CH8
http://iliketot.dyndns.tv/tot/web/15c52eeb21b748319771eb794a6cf242.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai: Modern 9
http://iliketot.dyndns.tv/tot/web/3ae2fd6ccaf6499e898de377ed74ea12.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai: Thaichaiyo
http://iliketot.dyndns.tv/tot/web/a2ca06da9478412e9501d968e31bbf75.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai: NEW TV18
http://iliketot.dyndns.tv/tot/web/0d01fdc1362f427ca5527c645f5f908f.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai: Sky News HD
http://iliketot.dyndns.tv/tot/web/31b003ab7e7749a798fe00424e3dd9ff.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai: Al Yazeera News
http://iliketot.dyndns.tv/tot/web/ea4c9d2666bc411d8e6777e8a1d2b747.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai:France 24 News
http://iliketot.dyndns.tv/tot/web/82c764aa2d7f42579348b8717cb5b9a4.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai: Fox News
http://iliketot.dyndns.tv/tot/web/1e2041858ca543fa90ec95d28197e907.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai:PBS HD
http://thaipbs-live.cdn.byteark.com/live-en/playlist_720p/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai: Nat Geo Wild
http://iliketot.dyndns.tv/tot/web/607fa33938bc4a3ea6c43ce47ddb8ed8.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai: Nat Geo People
http://iliketot.dyndns.tv/tot/web/7ad09373f65c48d5bb6aa6c3b2ca519a.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai:Chinese Series
rtmp://103.40.138.89:1935/live/ac1
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai:India Film
rtmp://103.40.138.89:1935/live/ac3
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai:Korea Movie
rtmp://103.40.138.89:1935/live/ac2
#EXTINF:-1 group-title="QUOC TE",Thai:Hollywood Film
rtmp://103.40.138.89:1935/live/ac4