Tải game Roller Coaster VR cho kính thực tế ảo

  03/12/2015

  Nguyễn Vĩnh Hảo

VR Roller Coaster là 360 VR mô phỏng ngoạn mục của một chuyến đi vui chơi điên.

Tương thích với bất kỳ tai nghe VR (như Google Tông), trò chơi này đặt ra một mức độ hồi hộp và hứng thú trong thực tế ảo.

Link tải download Tải game Roller Coaster VR cho kính thực tế ảo.

Tải game Roller Coaster VR cho kính thực tế ảo

VR Roller Coaster mô phỏng một trong cưỡi phổ biến nhất và ly kỳ nhất thế giới. Chúng tôi bước lên sự hồi hộp của một tàu lượn truyền thống bằng cách lấy nó đến cùng cực trong thực tế ảo.

Với trò chơi này thì các bạn có thể Chơi game tàu lượn siêu tốc 3D tại nhà nhé , từ nay ra khu vui chơi ko chơi mấy trò dạng này nữa.

Tải game Roller Coaster VR cho kính thực tế ảo

Tải game Roller Coaster VR cho kính thực tế ảo

Tìm mua sản phẩm chất lượng chính hãng tại VNTVBOX

Chúc các bạn vui vẻ.